AIFE S.L.

Desenvolupament de sistemes integrals

Sistemes Integrals d’Informació

A Aife som experts a centralitzar la informació per a una gestió més eficient i efectiva.

Quadre de comandament integral

Dins del desenvolupament de sistemes integrals d’informació, una de les qüestions bàsiques és elaborar un quadre de comandament integral des del qual simplificar i optimitzar tota la informació rellevant del negoci. D’aquesta manera podrem organitzar tot el coneixement rellevant que tenim respecte al negoci i podrem treballar entorn al marc del govern de dades, govern de la dada o Data Governance.

Elaborar un quadre de comandament financer i un quadre de comandament comercial també és una qüestió de màxima importància. A més, gràcies al desenvolupament d’un els sistema integrat de gestió per a la teva empresa podràs establir un protocol d’actuació diari i tenir una bona gestió de la producció.

Indicadors d’avaluació

Gràcies a la realització dels quadres de comandaments corresponents, podrem tenir una sèrie d’indicadors que ens facilitaran el diagnòstic i valoració del rumb del negoci. Existeixen també indicadors de qualitat, que en aquest cas s’establiran en funció de la política de qualitat de cada empresa. En funció del pla de qualitat de cada negoci, s’establiran uns criteris o uns altres.

Els KPIs principals quant a indicadors de gestió també s’estableixen de forma personalitzada en funció de l’activitat de cada empresa.

Direcció per objectius

La direcció per objectius ens permet que tothom dins de la mateixa empresa remi en la mateixa direcció. Aquesta tècnica requereix del desenvolupament d’un pla amb accions concretes per a cada component de l’empresa, per la qual cosa el pensament estratègic o strategic thinking és essencial en aquest procés. A més, el performance management o gestió del rendiment es converteix en un factor imprescindible per a un major control del rendiment de l’empresa, amb la finalitat de millorar el rendiment.

Necessita algun d’aquests serveis? Contacti amb nosaltres ara.

Contacte