AIFE S.L.

Prevenció de Riscos Laborals, Medi Ambient y Seguretat Industrial

Riscos laborals

La prevenció i avaluació de riscos laborals és un dels principals àmbits en els quals Aife treballa. Realitzem auditories de compliment legal, així com formació específica per a treballadors. De la mateixa manera, oferim consultoria i assessorament personalitzats, i treballem en la identificació dels requisits legals aplicables.

Normes ISO

El treball amb la normativa ISO és essencial a l’hora de treballar en tota mena d’indústries, ja que permet assegurar la qualitat i seguretat de productes i serveis. L’Organització ISO és una organització independent i no governamental, i és la que s’encarrega de redactar cada norma ISO.

Aife treballa sistemes de gestió que es basen en normes ISO (9001 – 14001 – 45001) i ajuda en la implementació de l’ISO.

Necessita algun d’aquests serveis? Contacti amb nosaltres ara.

Contacte