Business Intelligence

Gràcies a l’aplicació del bussines intelligence, podem accedir i analitzar la informació referent a qualsevol aspecte d’un negoci amb la finalitat d’optimitzar les decisions i el rendiment d’aquest. En aquest sentit, Aife és una empresa de Business Solutions que ofereix business intelligence empreses, finances, freelance, indicadors i informàtica.

Serveis de Marketing Online

Aife també és una agència de màrqueting online que, com tota empresa de màrqueting, ofereix solucions de creixement i escalat quant a adquisició i fidelització de clients. El màrqueting digital s’ha tornat imprescindible en qualsevol estratègia empresarial.

Gràcies als nostres serveis de Web Intelligence podem analitzar qualsevol aspecte d’un negoci i aprofitar l’anàlisi del big data per a conèixer els aspectes més rendibles i entendre en què val la pena invertir quant a campanyes de màrqueting digital.

Alguns dels casos que hem treballat tenen a veure amb el món del retail i la moda femenina. Si en voleu saber més, podeu fer click aquí.

Instal·lació hardware de recollida de dades

Ja sigui per a treballar amb el Big Data o amb qualsevol altra finalitat, treballem en la instal·lació de maquinari orientat a la recollida de dades del negoci en qüestió.