AIFE S.L.

Casos d’èxit

Manteniment

 • Seguiment partes de avaries
 • Manteniment preventiu
 • Stocks
 • Parc de màquines
 • Alta de referències
 • Taules mestres
 • Planificació de manteniment preventiu
 • Gestió de manteniment preventiu

Control de qualitat

 • Login Base de dades
 • Formularis de manteniment de taules (Proveïdors, Referències, incidències, …)
 • Sistema de gestió de correus automàtics
 • Sistema d’avisos implementat
 • Incorpora un sistema d’exportació de dades a Excel en tiempo real.

ERP

 • Login Base de dades
 • Formularis de manteniment de taules (Peces, articles, màquines, clients, proveïdores, magatzems, grups de màquines, composició articles, peces, màquines, grup de màquines, estatus, incidèncias, operaris, peces incidències, …)
 • Formularis de compra (albarans, factures)
 • Formularis de venda (comandes, albarans, factures)
 • Formularis magatzem (entrada de fil)
 • Llistatsinformes (Seguiment comandes ….), amb exportación a Office
 • Formularis Control Stock
 • Formularis Ordres de Fabricació

Gestió Nutricional

 • Seguiment por día
 • Control i gestió de dietes

Intercanvi de cases

Necessita algun d’aquests serveis? Contacti amb nosaltres ara.

Contacte